Finques Joan

Mossèn Cinto Verdaguer, 1-3
17200 Palafrugell
Telèfon 972 300 911
Català Español English Français
LA NOSTRA FORMA DE TREBALLAR

Finques Joan es caracteritza per tenir una àmplia experiència en l’Administració de Finques. En la gestió de les nostres Comunitats, exigim els punts següents:

Organització comptable correcta de la Comunitat per grups de despeses: General, Escales, Garatges, Jardins...

Ús d’un compte bancari exclusiu per a cada Comunitat.

Convocatòria formal de les Juntes Generals.

Assistència a les Juntes i redacció de l’Acta amb els acords presos, l’estat de comptes de la Comunitat al dia, els Pressupostos detallats per grup de despeses, informació de les quotes i del seu venciment.

Gestió dels cobraments a copropietaris i dels pagaments a industrials.

Gestió de les avaries, amb avís als industrials i comprovació de l’import de les reparacions.

Gestió de possibles sinistres, a través de la companyia d’assegurances.

Gestió dels pagaments al personal contractat per la Comunitat.

Gestió de les reclamacions a deutors.

Gestió de les obres de manteniment o millora que es facin a la Comunitat, sempre amb la supervisió dels representants de la Comunitat i amb la contractació d’un tècnic competent quan calgui.

Administrador de Finques
 © 2015 - Powered By Techni-web